24 تا 26  بهمن ۱۴۰۱

نمایشگاه تخصصی پتروشیمی،پالایش و پتروپالایش

مکان: نمایشگاه‌های بین المللی کیش

پین مکان سبز

6 تا 9  بهمن ۱۴۰۱

نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار

مکان: نمایشگاه‌های بین المللی کیش

پین مکان سبز